Certyfikowane punkty informacji turystycznej

tłumaczenia krakówBiuro Tłumaczeń Kraków - Szybkie i Rzetelne Tłumaczenia

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, potrzebne jest kierowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obowiązujących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w kontakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które odbywają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania otrzymujące się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na dowód w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, powinien być opracowany razem z zawartymi w niej informacjami, co w realizacji ma iść do ograniczenia ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn i akcesoriów (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.