Co to jest atex

Pewne warunki pracy stwarzają zagrożenie wystąpienia wybuchu, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w życie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym dokładnie jest atex?
Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, kryją się dwie bardzo istotne dyrektywy unijne, które dotyczą ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich jest to dyrektywa 94/9/WE – ATEX 100a, która dotyczy wymogów wprowadzenia do obrotu aparatury która będzie sterowała, zabezpieczała i regulowała, która ma być wykorzystana do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz maszyn i systemów ochrony z przeznaczeniem do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez zamieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia wszystkie wymagania odnoszących się do niego dyrektyw, innymi słowy Nowego Podejścia. W celu określenia czy dany towar spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia i może zostać na nim zamieszczony znak CE wykonywana jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Podejścia regulują zagrożenia jakie producent musi wykryć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z kolei bardzo istotna z punktu widzenia pracowników zakładu, w którym mogą wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej zasady dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób, które wykonują pracę i przebywają w danych strefach.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia atex?
Szkolenia ATEX są związane z ochroną przeciwwybuchową i dyrektywą ATEX. Adresowane są do wszystkich ludzi, którzy pracują w strefach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy w jednostce. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem niezbędnym do spełnienia, w głównym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z pierwszej pomocy, które musi być przeprowadzone oddzielnie, warto więc wybrać usługi uznanej firmy, która posiada kompleksowy pakiet szkoleń.