Controlling certyfikat

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling zwraca się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa miara i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można określić, że z controllingiem mamy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Wymienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych buduje się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdyby mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.