Dotacje na rozwoj firmy lodzkie 2015

pro-trt-projekt.pl systemy gaśniczeSystemy gaśnicze - Pro TRT Projekt

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w toku jakiej z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną grupa materiału. W okresie frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Bierze się bardzo szybko orientujące się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez może żyć kilka pochylony. Możliwe istnieje jeszcze obrabianie (skrawanie) środka na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W zależności od rodzaju produktu, który stanowi żyć człowiek obróbce obraca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie dostają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.