Dyrektywa unijna w sprawie roamingu

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć zrealizowane przez każde produkty, które są oddane do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest powiązane z zastosowaniem dowolnego materiału w rejonach, w jakich potrafi istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z umowami atex a za dostosowanie danego towaru do tych podstaw. Atest atex jest wymagany w sukcesu produktów, które spotykają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi ostatnie dziedzina, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią więc być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża porcja energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który decyduje ogromne ryzyko dla mieszkania a zdrowia ludzkiego.