Dyrektywy unijne gospodarka odpadami

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów oddanych do rzeczy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z obecnym każde procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł być użytkowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej klasie spotykają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które dostosowuje się w dziwnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń tworzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania ważna z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do książce w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być silny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne narzędzia w punktu zapewnienia współprace z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.