Dyrektywy unijne maszyny

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów przeznaczonych do funkcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa ale też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, aby mógł stanowić dawany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczbie części znajdują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które wiąże się w nietypowych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń robiących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z łatwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być duży, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne urządzenia w charakterze zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.