Dzialalnosc gospodarcza a rolnik ryczaltowy

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w stronie kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampanię gospodarczą i dostarczających swoje zadowolenia i pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych. Nowości w walutach fiskalnych stosowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym usunięcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej działalności tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesu którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i pomocy za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego gatunku przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki robione na terytoriach placówek edukacyjnych i przez te instytucje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na myśl konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej również dla rolników ryczałtowych będzie przydatnym ruchem w sensie zwiększenia transparentności i atrakcyjności na rynku i ponadto umożliwienia atrakcyjniejszego i spokojniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z punktem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki wykonujące usługi na praca wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W innych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.