Elektrozawor przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w odległości aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do grona stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że być stawiana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Zaleca się kilka nowych typów urządzeń, które potrafią być brane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc aparatów przed skutkami wybuchu, która postępuje w podróży odciążenia wybuchu. Szuka on przeznaczenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie pewno stanowić z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w jakich mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w zasięgu przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi stanowić zagospodarowany w dziedzinie sanitarnej natomiast w procesie sterylizacji. Urządzenie zapewne być czyszczone metodą SIP/CIP