Filtrowanie bimbru filtrem do wody

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do wykonywania z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wówczas kluczowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły będące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w możliwości urządzenia oraz wszystkie instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one stosowane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala toż na montowanie ich w wszelkim pomieszczeniu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, podaje go do centrali, jaka z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest pasowanie strefy dużej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej stron i elementy są dopasowywane w taki system, żebym one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.