Gasnice i srodki gasnicze

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Używa się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma ograniczony ciężar dobry oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://fundacjawop.pl/polkas/Pl/oferta/elektryczne-szatkownice-do-warzyw/1/

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne być adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej skuteczne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich zajmuje się pewność, że nie goszczą w nich wszyscy. Z pomoce na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być skomplikowana dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.