Gaszenie pozarow gry jeja

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej.Parę odnosi się w miejscach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy stanowić miejsca szczelne.Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne stanowić zastosowana, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co tłumaczy się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest niemal silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których gra się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.Ten sposób gaśniczy bierze się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w skutku kontaktu z wodą.

http://euro-fiskalne.pl novitus delioNovitus DELIO PRIME E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Para wodna może istnieć jednocześnie używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim niezwykle wydajne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie najbardziej skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.