Gaszenie pozaru ang

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najjaśniejszy i niezwykle popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są największe użycie. W współzależności od posiadanego składu mogą być grane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najczęstszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze zlecenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć zużywana w wypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na ostatnim, że wodę można obracać w pewnym miejscu, a parę tylko w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do innych substancji, ale i podstawy ich korzystania i oferowania w obszar pożaru.