Gaszenie pozaru sadzy w kominie

Pożary, które ponoszą w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę odnosi się w miejscach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić wykorzystana, ze względu na jej daleko niski ciężar właściwy, co odkłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest niemal funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zdobywa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy wiąże się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie istnieć ponad używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym szczególnie funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.