Globalne problemy bezpieczenstwa ekologicznego

Zagrożenie wybuchem w stanowisku pracy lub drugich miejscach dostępnych jest rzeczą, która nie potrafi być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i niestosowanie się do niego zapewne stanowić okazją poważnej tragedii. Mieszkania o właściwym narażeniu na możliwość eksplozji to różne domy i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby dotarło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W mieszkaniach opisanych powyżej należy stosować dodatkowe środki ostrożności. Szczególnie znaczące są regularne przeglądy organizacji i leczenie wszelkich usterek na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, zajdzie w nim możne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy codziennej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby dużo szybko napełnić nim pomieszczenie na końcu, że przybyło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w dużym stężeniu by mogło dotrzeć do eksplozji, to zazwyczaj nie można tego przedmiotu bagatelizować.

Inna rola w zabezpieczeniu to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a też włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na efekt zwiększonego poboru prądu przez lampę w początkowej fazie jej produkcji. Działa to zarówno lamp żarowych jak również świetlówek. Taka iskra to całkowicie dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie redukuje to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.