Jak wyodrebnic niebezpieczne substancje

Jedną z podstawowych rzeczy, o jakie zobowiązany jest zatroszczyć się  każdy zakład produkcyjny jest zaprojektowanie odpowiedniego, skutecznego i sprawdzonego sposobu chronienia środowiska przed zanieczyszczeniami, jakie wraz ze spalinami mogłyby przedostać się do środowiska. Każdy zakład produkcyjny, którego działalność niesie za sobą ryzyko generowania niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji będących częścią tzw. odpadów przemysłowych, zobowiązany jest do zamontowania odpowiedniej machiny ochronnej, która zapewni skuteczny system odpylania.

Dust extraction systems polega na możliwości wyodrębnienia niebezpiecznych substancji, w tym przede wszystkim pyłów i trujących gazów zawartych w spalinach i uniemożliwieniu przedostawania się ich do atmosfery. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne odpylacze przemysłowe. Stanowią one swoiste filtry, które pochłaniają niebezpieczne i szkodliwe substancje, zatrzymując je w odpowiednio do tego przeznaczonym pojemniku, którego zawartość ulega specjalistycznej utylizacji, bez szkodliwej ingerencji w środowisko naturalne. System odpylania przemysłowego chroni zarówno środowisko poprzez nieprzepuszczanie trujących pyłów i gazów do powietrza, jak i zakład pracy i pomieszczenia, w których znajdują się pracownicy. Dobrze zaprojektowany system odpylania zapewni pełnię bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z najbardziej pożądanych funkcji takiego systemu jest chronienie powietrza przed przedostawaniem się do niego niezwykle szkodliwego dwutlenku węgla. Żeby skutecznie blokować jego emisję system odpylania wykorzystuje zjawisko tzw. kriogenezy, która działa poprzez radykalne schładzanie gazu. W pierwszej fazie jednak, gaz spalinowy musi zostać sprężony, następnie zaś schłodzony, dzięki czemu dwutlenek węgla da się odseparować od gazu.