Jakie sa obowiazki wlasciciela fabryki

Jak wiadomo fabryka przynosi bardzo duże dochody każdemu właścicielowi, który otwiera taki zakład. Warto jednak pamiętać o obowiązkach właściciela względem prowadzenia takiej fabryki. Najważniejszym obowiązkiem właściciela fabryki jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu pracownikowi, który w takiej fabryce przebywa. Tak więc wszystkie maszyny, jak również wszystkie miejsca w fabryce muszą być dokładnie sprawdzone i zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-crm/Comarch ERP Optima CRM | Systemy ERP | POLKAS

Jednym z ważniejszych norm, jakie właściciel musi zapewnić swoim pracownikom jest bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion safety). Jak wiadomo podczas produkcji potrzebne są różne substancje palne, które zasilają maszyny i nie tylko. Jeżeli takie substancje zaczęłyby się ulatniać w wyniku przykładowo zepsucia się takiej maszyny, to zagrożenie wybuchu jest ogromne. Dlatego też obowiązkiem właściciela fabryki jest sprawdzanie okresowe wszystkich maszyn w fabryce, jak również odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Tak więc fabryka musi spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa polskiego, aby mogła zostać dopuszczona do prowadzenia produkcji. Ludzie mogą przebywać i pracować tylko w sprawdzonych miejscach. Jeżeli okresowe kontrole stwierdziłyby, że w fabryce istnieje zagrożenie życia i zdrowia człowieka i jest bardzo prawdopodobne jego wystąpienie, to fabryka zostałaby zamknięta do momentu dostosowania się do wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Wszystko to powinien kontrolować właściciel fabryki. Dlatego też nie wystarczy dawać pracownikom odpowiedniej pensji i otrzymywać zysków z ich pracy. Przede wszystkim ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa w pracy, do której chodzą codziennie. Wiele osób z pewnością rezygnowałoby z zachowania wszystkich wymogów bezpieczeństwa, jeżeli przepisy prawa polskiego nie mówiłyby o nich. Dlatego też tak ważna jest również rola państwa w sprawdzaniu wszystkich możliwych fabryk i kontrolowania ich bezpieczeństwa. Przede wszystkim właściciel fabryki powinien starać się o to aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim ludziom przebywającym w fabryce. Jest to bardzo ważne.