Kilka slow o wylacznikach mocy

Kontrolowanie energii jest niezwykle istotną kwestią w praktycznie każdej dziedzinie przemysłu, w wielu budynkach czy przedsiębiorstwach. Rozłączniki oraz wyłączniki mocy ma w swojej ofercie wielu producentów. Każdy z nich dba o to, aby systemy przez niego zaproponowane były jak najbardziej kompleksowe i dopasowane do różnych sytuacji.

cdn online

Do głównych zalet wyłączników mocy bez wątpienia można zaliczyć niewielkie gabaryty, nieskomplikowaną procedurę instalowania i użytkowania, ale przede wszystkim bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o pomocnicze wyposażenie.

Wyłącznik mocy to urządzenie, które stosuje się tam, gdzie moce osiągają bardzo duże wartości. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie ochrony innym urządzeniom elektrycznym przed skutkami ewentualnego przeciążenia lub zwarcia. Stosuje się go także w celu sterowania rozpływem mocy w sieci elektrycznej.

Podstawowy podział wyłączników mocy obejmuje wyłączniki niskonapięciowe, średnionapięciowe oraz wysokonapięciowe. Cechą charakterystyczną wyłączników niskonapięciowych jest napięcie pracy mniejsze niż 1000V a ich najprostszą formą są wyłączniki z wyłączaniem łukowym. Średnionapięciowe wyłączniki mocy zapewniają zazwyczaj 10 000 wyłączeń.

Jeżeli chodzi o wysokonapięciowe wyłączniki mocy to są one wykonywane w dwóch technologiach: dead-tank oraz live-tank. Sposób wykonania wpływa na różnice w budowie wyłącznika mocy, ale również na jego wytrzymałość mechaniczną. Wyłączniki wykonane w technologii dead-tank charakteryzują się znacznie większą wytrzymałością związaną z bardzo dużą stabilnością wyłącznika. Wysokonapięciowe wyłączniki klasyfikuje się zazwyczaj ze względu na rodzaj używanego do gaszenia łuku medium.