Kodeks pracy 7 dni

W kwestia przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, natomiast wszystkie urządzenia i maszyny muszą mieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności materiałów to proces systematycznego badania poziomu w którym określony produkt spełnia specyficzne wymagania (chodzi tutaj zarówno o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma trochę aspektów. Potrafi jej dokonywać projektant na czasie projektowania lub producent na etapie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca wyrobów lub firma niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do programu prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpadło w działanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Oraz do dyrektywy 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz ochrony zdrowia dotyczące myślenia i spełnienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne a kolejne. Certyfikacja organizacji oraz akcesoriów, które charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka połączonego spośród ich eksploatacją i branie przeprowadza się teraz na momencie projektowania. Inne urządzenia i organizacji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz organizacje, które mogą stwarzać w wszelki sposób zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika również posiadania i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.