Obowiazek kasy fiskalnej dla biur rachunkowych

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a jeszcze do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są zaś w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać stworzone z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, wyposażoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione artykuły uznaje być zakładana w euro, w terminie gdy wartość umowy będzie określona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.