Obowiazek kasy fiskalnej rozporzadzenie

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a oraz do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w kwestię § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać zbudowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została zdefiniowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za zakupione towary ma być zakładana w euro, w sezonie jak wartość sprawy będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.