Ocena zagrozenia wybuchem firmy

ATEX – jest zatem informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do użytkowania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w normach powiązanych z obecną dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych, które działają w innych krajach członkowskich.

Procedura
Regulacje te nie mogą zaś być sprzeczne z informacją, oraz nie posiadają dobra zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar “ATEXowy”, jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę czy jest jednakowy z zwykłym udziałem “strony trzeciej”, jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

workflow programProsty CRM. System Workflow? Tak, poproszę! | Systemy ERP | POLKAS

Ujednolicenie przepisów
Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE stanowiły duże ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do akcji w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową.
Pierwsza dyrektywa została włożona w istnienie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.