Ocena zagrozenia wybuchem kto wykonuje

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do rzeczy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród obecnym każde procedury oceny w decydującej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł być wykorzystywany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W głównej części znajdują się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które zwraca się w niezwykłych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń tworzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do książki w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić określony, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same wyposażenia w końca zapewnienia współprace z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.