Odpylacze adamik

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który korzysta się także do urządzeń jak i stylów kontroli. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej wadze do kierowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta stanowi dokumentem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

A w lokalnym systemie prawnym została wprowadzona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem reguły jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wiążących się do urządzeń i sposobów ochronnych danych do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy same pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie też do urządzeń a także systemów ochronnych oddanych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te określa się do użytku poza omówionymi strefami a które działają na bezpieczne chodzenie do urządzeń i systemów ochronnych oddanych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej reguły nie bierze się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w miejscu medycznym. Nie kojarzy się jej też do sprzętu oddanego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podjęte są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie znajdują się w Dodatku nr Oraz do wole 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lektury w działach z atmosferą wybuchową". Urządzenia a style ochronne mogą być tematem innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów i które również przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić pewny, czytelny i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Stanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.