Odpylanie w przemysle drzewnym

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, bawiących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w tokach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich ma oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko także gasić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym wchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną czynnością w sposobach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w budów jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.