Oswietlenie ewakuacyjne wymagania normalizacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne to jeden z wymogów przepisów bezpieczeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA zalicza się je do urządzeń przeciwpożarowych. W związku z tym mają swoje określone normy i standardy.

http://bagproject.pl/WOZEK-ZAKUPOWY-NA-KOLKACH-SKLADANY-TRANSPORTOWY-70-p1537

Normy oświetlenie ewakuacyjne
Oświetlenie ewakuacyjne wymagania ma konkretne, a określa je norma PN-EN 50172:2005. Pełni ono funkcję zapewnienia oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, wyznacza punkty alarmowe, oświetla znaki drogi ewakuacyjnej oraz umożliwia działania powiązane z bezpieczeństwem. Rodzaj i siła natężenia określane są przez osobną normę – PN-EN 1838.

Montaż oświetlenia ewakuacyjnego
Normy określające prowadzenie przewodów zostały opisane w normach HD 384/HD 60364 i PN-HD 60364. Osobne normy określają oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – tu należy zapoznać się z normą PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2008. Warto dodać, że oprawy te powinny mieć własny układ testujący lub znajdować się w stanie połączenia z tego typu układem zdalnym.

Gdzie stosować tego typu oświetlenie?
Oświetlenie ewakuacyjne wymagania powinny być znane dla osób odpowiedzialnych za takie miejsca jak budynki otwarte i zamknięte, drogi ruchu pieszego w budynkach mieszkalnych, zakłady pracy oraz wielkopowierzchniowe punkty handlowe (jak supermarkety).

Normy to nie wszystko, potrzebne są również testy
Oświetlenie ewakuacyjne wymagania to nie tylko normy PN, ale również i testowanie go w praktyce. W tym przypadku istnieją trzy rodzaje testów okresowych: comiesięczny, codzienny i doroczny. Aby przeprowadzić codzienny, wystarczy zwykły test wzrokowy. Comiesięczny wymaga natomiast rejestracji wyników i stanu każdego z elementów oświetlenia. Przegląd coroczny to natomiast pełne testy znamionowe.