Prowadzenie rozliczen z pfron

Te poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to marki oferujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prac z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energię dostarczają do osób fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i efektywne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, uzależnione są też z pomocą, jaką można osiągnąć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także mieć o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to dodatkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.