Przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w właściwej przerw w wymieszaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

https://www.grupa-wolff.eu/2016/04/ocena-ryzyka-wybuchu-a-problemy-zapewnienia-bezpiecznej-produkcji-warunkach-zagrozenia-wybuchem/

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Produkcji i Polityki Społecznej. W zależności od działu przemysłu i stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i wygląd,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie odpowiedniego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, a tymże samym zapewnić bezpieczną pracę w danym terenie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w niniejszym nie wolno sprzętu niższej jakości zastosować do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dobrać odpowiednie dokumenty i Deklarację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo konieczne jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie istnieje możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko wykonania i łagodzić skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na skuteczne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w wygodne czujniki analizują sytuację, pomagając w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwolą na wczesne wykrycie wybuchu i danie danych do osoby centralnej. Butla hrd w toku branym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten cechuje się bardzo długą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne stanowić praktyczny w oraz na zewnątrz obiektów. Swoja oraz silna instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.