Pyly drewna twardego nds

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia działających w takim środowisku osób.

Ze względu na nacisk na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym znaczeniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najnaturalniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Cechą tego podejścia jest zła skuteczność odpylania, dlatego często są stosowane w powiązaniu z nowymi odpylaczami. Bardzo szybką skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Przydatne w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.