Rozwoj firmy transportowej

Jesteśmy świadomi, że rozwój naszej jednostki zależy od satysfakcji zarówno wszystkich konsumentów korzystających bezpośrednio z bliskich usług, a więc jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych oraz inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy gotowi, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie czasów dostaw, podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie poziomu obsługi konsumenta i marek dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zaplanowanego celu.

Angażujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi klienci stanowili w sumie zadowoleni i pewni co do cen rynkowej i form oferowanych przez nas urządzeń.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-start-2-0-mala-ksiegowosc/Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość | Systemy ERP | POLKAS

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem, dopasowany do montażu w jakiejś książek w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Stworzone z galwanizowanej blachy silnej i zaopatrzone w klapę inspekcyjną, pozwolą na wjazd do silnika i wirnika bez potrzebie wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe grane są zgodnie z światowym standardem ISO 9001. Przygotowane do użytku w powierzchniach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki uczyniony ze stopów aluminium lub wirniki uczynione z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez sensy na grupę, wirniki wyważane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa pewno stanowić zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale stworzone z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa wykonane ze zwykli galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji ogólnej i ekonomicznej w strefach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, które są pochylone do końca, stworzonymi ze określeni galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały zaopatrzone w silnik trójfazowy, który jest dostosowany do robocie w powierzchniach zagrożonych wybuchem