Rozwoj zawodowy pracownika katarzyna januszkiewicz

Mianem szkoleń wybiera się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić sztuk i opinie zawodowe konieczne do robienia poszczególnej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o relatywnie niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie liczy w nich udział około trzydziestu osób. Stanowi toż kwota uczestników przywodząca automatycznie na naukę liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to ale i forma edukacji, jednak nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Wyróżnia się kilka rodzajów szkoleń, w współzależności od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich chętnych, zaś udział w nich jest dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy również mogą kierować swoich zatrudnionych na tego standardu szkolenia kadr, pokrywając przy tym połowę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej namawia do stałego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych zawierającą wiedze na punkt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z konkretnej firmy), uczestnicy są umieszczani na szkolenia tego rodzaju przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – przenoszą się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich zakładanie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, którym stanowi dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firmy szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które prowadzą szkolenia dla osób poszukujących rzeczy i bezrobotnych tworzone ze materiałów masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do realizowanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.