Spozycie miesa w chinach

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z jakich istotną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z drogich składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa stanęło zatem w okresie zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się jednym z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż istnieje więc sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w współczesnym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest wtedy ruch bycia połączony z stałymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych jedynych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży chwila będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.