Strefa wybuchu

W znaczeniach, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z zarejestrowanymi w niej podstawami jest właśnie wymogiem stosowanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, jak i sile.

Każdy zakład, bez względu na wykonywaną kampania, winien być zaopatrzony nie ale w najpiękniejszej kondycje urządzenia koniecznego do regularnej pracy, ale też dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na sprawy tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak również trwałość zastosowanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do indywidualnych zastosowań, w współczesnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w możliwości są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo korzystna wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i wyjątkowych budują się na życiu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.