System tlumienia wybuchu

oprawa t6Zobacz opis w pdf

Butla hrd jest to specjalistyczna butla, która wyposażona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.


Butle hrd stosowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w sytuacji zagrożenia, na przykład gdy chodzi o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie.
Ponadto butle można zastosować jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest to niemal każda gałąź przemysłu.
Należy pamiętać, że te urządzenia muszą być ujęte w certyfikatach, a dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Natomiast w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden sposób nie mogą stwarzać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w celu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o dużo większej objętości i w związku z tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem.
Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej.
Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może spowodować większe straty niż korzyści, na przykład w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie mają butle hrd.
Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch.
Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.