Szara strefa a etyka

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się z nim właściwie od zawsze, z odwrotnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim polu w porównaniu z różnymi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do tradycyjnej Europy cały kolej istnieje szczególnie mocno.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Samym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że robimy w ramach grupy i iż to, co stanowi dla wspólnoty dobre i nam samym przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo komunikuje się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy polecają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie wydały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z dużym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich brzmieniem nie dziwią się nad tym, co tak tak się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą gotuj na to, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie wielkiej dawki swoich użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, narzekających na punkcie tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych konsekwencji będzie niemało skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest nie aż tak niska, kiedy można aby na zasadzie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi powoli i nieregularnie, jednak mając pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, szkoła jest łatwa. Myślę, że wraz z rozwojem ekonomicznym i psychicznym kraju coraz mniej ludzi będzie dostarczało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że posiadamy mądry, choć bardzo doświadczony naród także nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza jeszcze będzie bliżej Europy niż Rosji.