Wybuch i wojny swiatowej

Wybuch wyraża się jak wysoce intensywną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch jest mieszkanie w odpowiednio określonych warunkach, a konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego otrzymuje się w dokładnie określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane istnieje coraz pewna energia, której inicjatorem mogą istnieć takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta nazywana jest delikatną energią zapłonu i definiowana jako bardzo niska energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może wykonać zapłon mieszaniny i powtarzanie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do pozycji w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwoli na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z stojących w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi mieć dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz przekłada się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w przypadku miałów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami może żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.