Zaburzenia psychiczne a hormony

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który zawsze zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dużo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że być elementem doprowadzającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest możliwe zwykle w ważnej a trzeciej części bycia człowieka, wiąże się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i utrzymuje do znacznej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do sposobu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką umieszczają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne projektuje i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które pozostają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają także takie czynniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również jednocześnie stresujące sytuacje. Ponadto znacznie trudny nacisk posiadają ponad wychowanie i miejsce, w której odbywają potencjalnie chorujące osoby.