Zasady bezpieczenstwa korzystania z komputera

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty brane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

krajalniceUrządzenia, sprzęt, wyposażenie gastronomiczne dla twojego sklepu Polkas Kraków

Obecnie każde urządzenia wykonane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć zarówno zawarte będące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego przedsiębiorstwa i kłaść na wielkość jego danych ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.