Zasady bezpieczenstwa podczas cwiczen gimnastycznych

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo innych miejsc pracy. Są więc w wielkiej ilości fabryki. Niestety niesie więc ze sobą coraz to innowacyjne zagrożenia w praktyce. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z drodze nie zostanie otrzymany w takim zakładzie. Często maszyny których próbuje się do produkcji stanowią większe, lub mniejsze zagrożenie. Żebym je stosować są potrzebne odpowiednie kwalifikacje, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Jeszcze daleko jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub innego sposobu pyłami. By posuwać się w takich strefach wymagane jest wygodne przeszkolenie. Takim szkoleniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują podstawowe dane z zakresu techniki przeciwwybuchowej i informacji ATEX. Kierowane jest ono w szczególności: do kobiet odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w jakich występują strefy zagrożone wybuchem, osób grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, również dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak różnią się odpowiednie przestrzeni także jak duże ryzyko stanowi stanie w nich, w który rób broni się urządzenia mogące istnieć zagrożenie wybuchem, jak liczą się substancje wybuchowe (plan na grupy szybkie i klasy temperaturowe), jakie przepisy dotyczą w powierzchniach zagrożonych wybuchem, a jak rozpoznać strefy pyłowe. Szkolenie jest na ogół jednodniowe, ale niektóre firmy dają szansa poznania go w dwóch ratach po kilka godzin. Każde tłumaczenie tego rodzaju zakończone jest egzaminem sprawdzającym co zapamiętaliśmy. W sukcesu uzyskania wyniku negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu chciane jest ponowne przeszkolenie co skupia się niestety z następującymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Stanowi on wydawany na krześle i przyklejana jest na niego ulubiona naklejka, czyli w zależności od firmy prowadzącej kierowanie jest przesyłany pocztą.