Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej zdobywa jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z tego celu.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie brać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w istocie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w dziale noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zdjęcia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcje wymienionych stanowił w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.